Villkor

Vill du visa priser med eller utan moms?

Vårt hållbarhetsarbete

Av | 12 januari 2018

På Cervera kommer vi under 2018 att ta flera viktiga steg för att ta vårt ansvar för produkterna vi säljer och hur vi som företag agerar. Vi har kommit en bit på vägen men har respekt för att vi har många viktiga steg kvar att ta. Därför har vi tagit några viktiga beslut som kommer implementeras under året.

Vi börjar ta betalt för våra påsar
Vi valde 2016 att ta bort majoriteten av våra plastpåsar för att övergå till papper och textil. Under ett år minskade vi vår plastförbrukning med över 66 000 kg. Vi använder dessutom bara FSC-märkta material för våra pappåsar, kvittorullar och presentpapper. Som nästa steg kommer vi att från 8/1 2018 börja ta betalt för våra påsar. Intäkter från denna försäljning kommer att gå till vårt samarbete med Naturskyddsföreningen och andra hållbarhetsrelaterade initiativ.

Food Contact Material – samarbete med Naturskyddsföreningen
Under 2018 kommer Naturskyddsföreningen, med finansiellt stöd från oss, påbörja ett projekt för att undersöka miljö- och hälsoaspekter inom FCM, Food Contact Materials. I FCM, som på svenska kan beskrivas som material i kontakt med livsmedel, inkluderas bland annat matlagningskärl, serveringskeramik, bestick och köksverktyg, men även livsmedelsförpackningar. Antalet kemiska ämnen som används vid tillverkning av FCM inom EU består uppskattningsvis av tiotusentals olika substanser. Det finns ett flertal farliga ämnen (cancerogena, hormonstörande, reproduktionsstörande osv.) som idag är tillåtna i FCM. Naturskyddsföreningen kommer genom projektet kartlägga och rapportera om farliga ämnen inom FCM som fortfarande är tillåtna. Projektets syfte är att informera konsumenter, företag och politiker om de farliga ämnena och hur man kan undvika dem, samt påverka lagstiftare på EU-nivå att förbjuda dessa kemikalier.

Hur vi arbetar med våra leverantörer
Vi har avtal upprättade med våra leverantörer gällande hållbarhet och arbetsgivaransvar där följande lagar och direktiv ska följas:
- FN & Global Compact gällande arbetsrätt, mänskliga rättigheter, miljö och antikorruption
- Svensk lagstiftning, EU-lagstiftning samt lokal lagstiftning

Vi har för avsikt att under 2018 implementera och starta med systematisk screening av leverantörer, med extra fokus på nya leverantörer vi tar in. Våra anställda som har leverantörskontakt och gör besök i fabrik ska under 2018 få utbildning i hur kontroll av produktion ska utföras.  

Idag tar vi in oberoende inspektörer som granskar leverantörer där vi bedömer att det finns en risk att de inte uppfyller leverantörsavtalet gällande hållbarhet och arbetsgivaransvar. Under 2018 planerar vi att systematisera arbetet för att få en bättre kontroll och överblick av våra leverantörer. Handlingsplan för de leverantörer som inte uppfyller kriterierna ska formuleras och även tidplan för när kriterierna behöver vara uppfyllda.

Kontroll av produkter

Under 2018 avser vi att starta kontroll att våra produkter inte innehåller enligt svensk och EU lag otillåtna kemikalier. De produkter som vi startar upp med är:

Produkter för barn, plastprodukter som kommer i kontakt med livsmedel

Märkning Bättre Val

Vi har tagit fram märkningen Bättre Val för att underlätta för våra kunder att göra hållbara val när de handlar hos oss. Vad den märkningen innebär kan du läsa mer om här

Får vi bjuda på en kaka?

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies (kakor). Det är små textfiler som sparas i din dator eller telefon och ger oss information om hur du använder vår sida och hjälper oss att förbättra oss. Om du fortsätter in på sidan tillåter du detta.

Här kan du läsa mer om cookies