Hemleverans 39 kr | Fri frakt över 399 kr
Villkor

Vill du visa priser med eller utan moms?

Integritetspolicy för Cervera AB

Datasekretess är mycket viktigt för Cervera och vi vill vara öppna och transparenta med vår hantering av dina personuppgifter. 

Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas.

Vad är en personuppgift?
Personuppgifter är en upplysning som handlar om dig och identifierar dig personligen. Det kan t ex handla om namn, e-postadress, telefonnummer, bild, ljudupptagning eller personnummer.

Vem är registeransvarig för dina personuppgifter?
Det svenska företaget, Cervera AB är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser. 

Personuppgiftsansvarig
Cervera AB (Cervera) är personuppgiftsansvarig.
Cervera AB - orgnr: 556701-1209
Banérgatan 16
115 22 Stockholm

Korrespondensadress:
Cervera AB
Box 24010
104 50 Stockholm
E-postadress: kundservice@cervera.se

Din lokala Cervera butik kan också berätta mer och du är även välkommen att ringa 08-630 94 00. 

Hur får du tillgång till dina uppgifter?

Skicka en skriftlig undertecknad begäran av registerutdrag eller rättelse av personuppgifter genom att ange följande uppgifter:

- För- och efternamn
- Personnummer
- E-postadress
- Mobilnummer
- Ange tilltänkt syfte och uppgifter du vill ha utdrag på

Begäran postas till:
Cervera AB
Box 24010
104 50 Stockholm
Att: GDPR Kundservice

Uppgifterna kommer att skickas i första hand till din folkbokföringsadress. Vi kontaktar dig när vi har skickat din begäran.

Var lagrar vi dina uppgifter?
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

Vid överföringar utanför EES tillämpar Cerveras avtalsklausuler av standardtyp och integritetsskydd som skydd i länder utan beslut av adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen.

Vem har tillgång till dina uppgifter?
Dina uppgifter kan delas inom Cervera AB. Det lokala Cervera-företaget fungerar endast som registerförare och behandlar personuppgifterna för det svenska bolagets räkning.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Cervera AB. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig. Du hittar de olika kategorierna av tredje part under varje enskild process nedan.

På vilken rättslig grund behandlas uppgifterna?
Varje gång vi behandlar personuppgifter som vi samlar in från dig informerar vi dig om huruvida tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller obligatoriskt för att ingå ett avtal och huruvida det är obligatoriskt att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att göra det.

Vilka är dina rättigheter?
Rätt till tillgång: 
Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Cervera på e-postadressen kundservice@cervera.se som skickar dig dina personuppgifter via post på den adressen som du är folkbokförd på.

Rätt till dataportabilitet: 
Varje gång som Cervera behandlar dina personuppgifter på ett automatiserat sätt efter ditt medgivande eller enligt ett avtal har du rätt att få en kopia på dina data i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format överförd till dig eller en annan part. Det innefattar endast de personuppgifter du har delgett oss.

Rätt till rättelse: 
Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Om du har ett klubbmedlemskap hos Cervera och vill redigera dina personuppgifter kring ditt medlemskap kan du kontakta kundservice på e-postadressen kundservice@cervera.se.

Rätt till radering:
Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Cervera med undantag av följande situationer

- Du har ett pågående ärende med kundservice
- Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
- Du har en obetald skuld hos Cervera, oberoende av betalningsmetod
- Du misstänks för att ha eller har missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren
- Din skuld har sålts vidare till tredje part under de senaste tre åren eller ett år för avlidna kunder
- Om du har gjort ett köp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Din rätt att neka till behandling av personuppgifter på grund av ett legitimt intresse: 
Du har rätt att neka till behandling av dina personuppgifter som baseras på Cerveras legitima intresse. Cervera fortsätter inte att behandla personuppgifterna såvida vi inte kan visa på ett legitimt skäl till processen som går före dina intressen och rättigheter eller på grund av rättsliga anspråk.

Din rätt att neka till direktmarknadsföring:
Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring på följande sätt:

- Följ instruktionerna i varje marknadsföringsutskick
Du kan även mejla till oss på kundservice@cervera.se

Rätt till begränsning:
Du har rätt att kräva att Cervera begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

- Om du motsätter dig behandling av dina personuppgifter med utgångspunkt i Cerveras legitima intresse, ska Cervera begränsa alla hantering av uppgifterna under pågående utredning av legitimt intresse.
- Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Cervera begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
- Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
- Om Cervera inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

Personuppgiftsombud:
Vi har utsett ett personuppgiftsombud för att se till att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagenligt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud Hans Redig Bolin till e-postadress kundservice@cervera.se och ange ”GDPR” i ämnesraden.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vi tar dataskydd på stort allvar och hjälper dig med dina förfrågningar genom vår Kundservice. Du når dom på kundservice@cervera.se

Rätt att framföra klagan hos en tillsynsmyndighet: 
Om du anser att Cervera behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Uppdateringar av vår integritetspolicy:
Vi kan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar av vår integritetspolicy, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

I avsnitten nedan kan du ta del av syftet med personuppgifterna och vilken typ av personuppgifter som hanteras i respektive process.

Får vi bjuda på en kaka?

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies (kakor). Det är små textfiler som sparas i din dator eller telefon och ger oss information om hur du använder vår sida och hjälper oss att förbättra oss. Om du fortsätter in på sidan tillåter du detta.

Här kan du läsa mer om cookies