Villkor

Hållbarhetsarbete

Av | 27 januari 2022

FN:s Globala hållbarhetsmål

De 17 globala målen för hållbar utveckling togs fram av FN:s medlemsländer och är en del av Agenda 2030. Tillsammans med Agenda 2030 är målen de mest ambitiösa för hållbar utveckling för att uppnå en mer hållbar framtid till 2030. Utifrån de sjutton olika målen har vi identifierat fyra fokusområden som vi har störst möjlighet och påverkan i vårt dagliga arbete att skapa förändring.

Sammanstallning_bilder_3.jpgSammanstallning_bilder_4.jpg

Greenwashing  
 
Cervera som företag är starkt emot greenwashing och arbetar aktivt för att undvika vilseledande miljöpåståenden. Greenwashing är grönmålning om att försöka framställa sin vara, tjänst eller organisation som bättre för miljön och klimatet än vad det i själva verket är.  
 
För oss är det viktigt att vi följer alla lagar och regelverk inom alla områden. Hållbarhet är en viktig och central fråga i vårt arbete för att skapa en långsiktig affär som inte sker på bekostnaden av människor och miljö. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är transparens och trovärdighet. Här är några konkreta exempel på vad vi gör för att undvika greenwashing:  
 
- Kunskap - vi arbetar aktivt med att utbilda oss, våra samarbetspartners och leverantörer inom lagstiftning, forskning och rådfrågar oberoende experter.  
Vilseledande kommunikation – vi undviker värdeladdade ord som hållbart, miljövänligt, klimatpositiv, giftfritt som saknar vetenskaplig grund och bevis. 
Transparens – vi försöker förmedla våra förbättringar och mål såväl som våra utmaningar för att ge en helhetsbild om vart vi står och vart vi är på väg.  
Faktabaserat – vi gör noggrann research och försöker skapa oss en helhetsbild och fokusera, agera och kommunicera inte enbart gällande kortsiktiga lösningar.  
Försiktighetsprincipen – vi tillämpar försiktighetsprincipen. Har vi inte vetenskapligt stöd, fakta eller statistik för miljöpåstående så undviker vi dessa.  
 
Vi är inte perfekta, ser du som kund något som är missvisande? – hör gärna av dig till oss. Har det blivit fel längs vägen vill vi ta del av informationen och förbättra oss. Maila gärna till csrhk@cervera.se