/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Utfasning av PFAS

Utfasning av PFAS
Utfasning av PFAS
På Cervera är vi måna om att produkter vi säljer är säkra att använda och inte innehåller skadliga kemikalier. Därför har vi beslutat att aktivt arbeta med att fasa ut produkter som innehåller PFAS-ämnen. Vår ambition är att fasa ut PFAS till år 2025, vilket är en stor utmaning men genom att vi agerar nu hoppas vi att tillsammans med vår bransch kunna ställa om till PFAS-fritt fram till dess.
Utfasning av PFAS

Vad är PFAS och varför är de ett problem?

PFAS är förkortningen för per- och polyfluorerade alkylsubstanser och är en grupp högfluorerade ämnen på över 4700 kemikalier. PFAS tillsätts i en mängd olika produkter för att skapa en ytbehandling med smuts-, olja- och vattenavvisande effekt. Många av dessa PFAS-ämnen förekommer i produkter som ytterplagg, funktionskläder, skidvallor, brandskum, elektronik och nonstick-beläggningar för köksprodukter. De vanligaste förekommande och mest välkända PFAS-ämnen är PFOA och PFOS.

Studier och tester har visat att vissa av PFAS-ämnena är cancerframkallande, påverkar reproduktionsförmågan och immunsystemet. Exakt vilka och hur stor skada de bidrar med vet vi inte, men vi vet att PFAS-kemikalierna har olika hälso- och miljöpåverkan och de är extremt svårnedbrytbara i naturen.

Utmaningen är att identifiera och begränsa förekomsten av dessa ämnen. Idag saknas lagstiftning som förbjuder förekomsten av dessa ämnen och bristen på internationellt standardiserade testmetoder gör det svårt att identifiera alla dessa över 4700 ämnen.

Vad gör Cervera?

För att skapa förändring tror vi på Cervera att samarbete är vägen att gå mot ett mer PFAS-fritt samhälle. Med hjälp av dialoger, kunskapshöjande insatser och en gemensam målbild tillsammans med våra leverantörer och samarbetspartner inom vår bransch tror vi att vi tillsammans kan ställa strängare krav mot kemikalietillverkarna – och skapa en större efterfrågan av PFAS-fria produkter.
Vad vi gör:
  • Fasar aktivt ut alla produkter med PFAS. Vårt mål är att till 2025 ha ett helt PFAS-fritt sortiment.
  • Utbildar vår personal och samarbetspartners om problematiken och utmaningen kring PFAS.
  • Följer forskning, lagstiftning och utvecklingen kring PFAS och andra alternativa beläggningar.
  • Har dialoger med samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter om vår målbild, ställer höga krav och arbetar tillsammans mot samma målsättning.
Är selektiva i valet av produkter vi tar in och tillåter inte produkter som innehåller spår av PFOA.
  • Vi ställer frågor, begär in testrapporter och olika kravdokumentation som styrker att produkterna är PFOA fria och följer alla gällande lagstiftningar för produkter i kontakt med livsmedel. Vid tveksamheter tar vi inte in produkten för att begränsa utbudet av PFAS behandlade produkter.
  • Testar aktivt våra produkter för att identifiera förekomsten av PFOA och PFOS. Vid upptäckt om att produkten består av PFOA och PFOS, så stoppar vi all försäljning av produkten omgående.
  • Är med och utvecklar nya testmetoder tillsammans med externa ackrediterade testinstitut och forskare för att identifiera PFAS-ämnen för att kunna ta dialogen vidare med samarbetspartners om PFAS-fria produkter.
  • Är med och driver frågan kring PFAS-fritt sortiment genom att initiera dialogen tillsammans med RISE POPFree.
  • Arbetar aktivt för att erbjuda ett stort utbud på PFAS-fria produkter.
Utfasning av PFAS
Att ställa om till PFAS-fritt är en stor utmaning för flera branscher. För att lyckas med det och nå vår vision om PFAS-fritt sortiment så samarbetar vi med följande organisationer:

Naturskyddsföreningen – Cervera har samarbetat med Naturskyddsföreningen sedan 2018 genom finansierat stöd för ett projekt vars syfte var att undersöka miljö- och hälsoaspekter inom material i kontakt med livsmedel. Detta omfattar bland annat matlagningskärl, serveringskeramik, bestick och köksverktyg. Det finns ett flertal farliga ämnen med cancerogena, hormonstörande, reproduktionsstörande egenskaper som idag är tillåtna i material i kontakt med livsmedel. Naturskyddsföreningen har i projektet kartlagt vilka farliga ämnen inom FCM som fortfarande är tillåtna. Som fortsättning på samarbetet har Cervera tillsammans med Naturskyddsföreningen genomfört tester som inte är etablerade och standardiserade på marknaden än för att identifiera förekomsten av PFAS-ämnen. Läs mer på: Cervera | Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

Samarbetet har genererat viktiga kunskaps- och erfarenhetsutbyten som ligger till grund för vårt och Naturskyddsföreningens påverkansarbete inom denna fråga.
RISE - RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrations­miljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster. Läs mer på ri.se.

POPFREE -
POPFREE är ett innovationsprojekt, finansierat av Vinnova – Sveriges Innovationsmyndighet, med syfte att främja användningen av produkter utan PFAS. Det gör de genom att utveckla PFAS-fria alternativ och skapa en ökad medvetenhet och efterfrågan både hos producenter och konsumenter. Tillsammans med RISE & POPFREE är Cervera med och initierar en gemensam dialog inom vår bransch av tillverkare, producenter och återförsäljare av köksutrustning för att främja en PFAS fria produkter. Genom dialog, sprida kunskap och öka medvetenheten kring PFAS hoppas vi på att kunna ställa om till en PFAS-fri bransch.
Läs mer på https://www.ri.se/sv/popfree

ChemSec – ChemSec är en oberoende organisation som utan vinstintresse driver på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ. ChemSec utvecklar webbaserade verktyg för att hjälpa företag att minska sin kemikaliepåverkan samt arbetar aktivt för en striktare europeisk kemikalielagstiftning. Cervera stödjer ChemSec ”No to PFAS” initiativ för att gemensamt påverka lagstiftning, uppmana kemikalietillverkare att fasa ut PFAS och utveckla mer miljövänligare alternativ. Läs mer på: pfas – ChemSec