/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Cervera & Mentor Sverige

Unknown block type "figure", specify a component for it in the `components.types` prop
Vi på Cervera är glada och stolta att fortsätta samarbetet med Mentor Sverige. Som företag representerat i stora delar av Sverige har vi också som ambition att vara en positiv kraft för hela det lokala samhälle vi lever och verkar i. Vi känner starkt för att ge våra ungdomar de bästa förutsättningarna för att lyckas i livet. 
Vad är Mentor?
Mentor Sverige är en politiskt obunden ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13-17 år. Verksamheten syftar till att ge unga stöd och bidra till en ökad självkänsla genom att ge dem en extra vuxen att prata med. Det ökar deras möjligheter att fatta positiva beslut och avstå från våld och droger.
Vad gör Mentor?
Mentors kärnverksamhet består av mentorprogram för ungdomar i åldern 13-17 år och föräldraprogram med kurser och seminarier för föräldrar.
 • Jobbmentor – en halvdagsaktivitet där volontärer berättar om sina arbeten och på så sätt inspirerar ungdomar till att satsa på skolan och visar att det finns många olika vägar och yrken att välja efter gymnasiet.
• Proffsmentor - ett kortare mentorskap om 5 workshops i grupp. Syftet med programmet är att ge insikt i arbetslivet, motivera till studier och att sätta mål för framtiden.
• Mentorprogrammet – ett individuellt program under 12 månader, där unga får en egen vuxen mentor.
• Föräldraprogrammet - ett program som består av föräldrakurser för att ge vuxna stöd i föräldrarollen samt seminarier som arrangeras för medarbetare på partnerföretag och på skolor för att inspirera i föräldrarollen. 
Vill ni veta mer om Mentor eller har funderingar på att själva bli mentor, läs mer på deras hemsida www.mentor.se