Pacific

Med inspiration från kusten; skal, sjöbörretexturer, nät, klippformationer och vågor. En vattenlevande familj i blå toner som påminner om stranden.