/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Vem är Bertil Vallien?

Bertil Vallien
Bertil Vallien är en av Sveriges mest folkkära formgivare av glas. Internationellt har han etablerat sig som en av de stora namnen inom glaskonst och finns representerad i såväl privata som museisamlingar. Många associerar hans namn till den magnifika glasserien ”Oktav” från 1977 samt publikframgången ”Chateau” som lanserades fyra år senare. Eller till de färgglada skålarna och vaserna ”Satelite” från 1992, som är en av många serier inom Valliens artist collections. Som glaskonstnär är han renommerad för sina majestätiska båtar i koboltblått, vilka är gjutna i sand och sträcker sig från miniformat till flera meter och bland annat har ställts ut i New York.
Vallien började sin karriär på Åfors glasbruk i sydöstra Småland 1963. Han hade studerat keramik i fyra år på Konstfack för Stig Lindberg och var med sina stiliserade hästar i stengods en av toppeleverna i sin årskurs. Men innan han påbörjade sin bana som glaskonstnär i det småländska glasriket så hann han med en avstickare till Los Angeles. Där arbetade han som keramisk designer och ägnade sig åt ”action pottery”.
Inspirerade av Erik Höglunds framgångar på Boda under 1950-talet rekryterades Bertil Vallien till Åfors glasbruk. Under 1960-talet fanns det då cirka 30 glasbruk i Småland och på grannbruken Kosta och Boda var redan flera unga formgivarna såsom Ann och Göran Wärff verksamma. Bertil ritade bruksglas och utvecklade sitt konstglas. Produktionen på Åfors styrdes om från att vara väldigt traditionell till att innefatta färgat glas samt mer personliga uttryck. Man började även producera korta serier med en väldig variation och glasblåsarna fick större frihet.
1976 så introducerades ”Artist collection” på Åfors glasbruk. Valliens idé bakom detta nya sätt att producera glasserier var att höja den konstnärliga nivån på hantverket. Glasblåsarna fick sätta en personlig prägel på varje föremål och vilket gjorde varje exemplar unikt. Syftet med detta var att höja konstglasets attraktionskraft mot det maskintillverkande glaset som hotade glasbrukens överlevnad.
I slutet på 1970-talet fick Bertil även i uppdrag att göra en bästsäljande produkt för att rädda Johansfors glasbruk. Ambitionen var att skapa en servis som inga maskiner kunde kopiera och som passade specialkompetensen på Johansfors glasbruk. Resultatet blev ”Chateau” ett vinglas med smal fot och optikblåsta kupor. Denna glasserie kom att bli en otrolig succé och har sålts i tolv miljoner exemplar.
Under 1970-talet utvecklade Bertil tekniken att blåsa glas i sandformar, vilket öppnade upp helt nya möjligheter för hans konstglas. Dels när det gäller själva formatet på skulpturerna dels för det estetiska uttrycket, då man kan integrera mindre skulpturer och figurer i glasmassan. Även om Bertil Vallien har haft glaset som sitt främsta medium, så har han även hunnit med flera uppdrag där han har formgivit trä och smidesprodukter samt keramik för såväl Gustavsberg som Rörstrand. Populära serier är exempelvis ”Bagdad” och ”Terra”.
Idag är Vallien verksam i Kosta glasbruk, vilka köpte Åfors 1990.

Kuriosa

  • Bertil Vallien arbetade som assistent åt Erik Höglund på Boda glasbruk vintern 1959.
  • Debututställning med glas hette ”Vallienarna” och var tillsammans med Ulrica Hydman på NK i Stockholm 1973.
  • Han var ansvarig för glasutbildningen vid Konstfack mellan åren 1967–84.
  • Medverkade i utställningen Young Americans som visades på Museum of Contemporary Crafts i New York 1962 där han tilldelades ett första pris.
  • 2001 vann han priset Visionary Award från Glass Art Society, en av de mest prestigefulla priser man kan få som glaskonstnär.