/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Cervera samarbetar med Naturskyddsföreningen för att rädda våtmarker i Sverige

Cervera samarbetar med Naturskyddsföreningen för att rädda våtmarker i Sverige
Cervera samarbetar med Naturskyddsföreningen för att rädda våtmarker i Sverige
Med start den 27 juni samlar Cervera in pengar till förmån för Naturskyddsförening och deras arbete med att bevara våtmarker i Sverige, som spelar en viktig roll för att bromsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.
Vi har möjliggjort så att du kan plussa på ditt kvitto med valfri summa när du handlar i butik till förmån för Naturskyddsföreningen. Det insamlade beloppet kommer vi på Cervera sedan att matcha!
Våtmarker spelar en viktig roll i arbetet med att bromsa klimatförändringarna. Antalet våtmarker har kraftigt minskat det senaste seklet och nästan en fjärdedel har försvunnit helt. Våtmarker lagrar stora mängder kol och skyddar bland annat vid torka och bränder, minskar riskerna för översvämningar och ökar samtidigt grundvattenbildningen. De rensar dessutom vatten som flyter genom landskap från näringsämnen och förhindrar således övergödning. När våtmarker försvinner frisläpps stora mängder kol som spär på växthuseffekten samtidigt som den biologiska mångfalden rubbas. 600 arter av fåglar, fiskar, insekter och växter som är direkt beroende av våtmarkerna är rödlistade.
Genom samarbetet med Naturskyddsföreningen vill vi öka medvetenheten kring våtmarker och deras betydelse i arbetet med att bromsa klimatförändringarna och bevara den biologiska mångfalden.
Läser mer om Cerveras hållbarhetsarbete.