/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Nu börjar vi klimatberäkna våra produkter!

Nu börjar vi klimatberäkna våra produkter!
Enligt Parisavtalet måste vi globalt sett sträva efter att hålla ökningen av medeltemperaturen under 1,5 grader, vilket i sin tur kommer kräva att utsläppen av växthusgaser halveras till 2030. Cervera har också som mål att halvera sitt klimatutsläpp till 2030 och har arbetat med att beräkna våra klimatutsläpp, enligt den internationella standarden GHG-protokollet för scope 1 och 2. Nu börjar vi på Cervera klimatberäkna våra produkters koldioxidavtryck för att ställa om i linje med det globala klimatmålet enligt Parisavtalet.
"Den största delen av vår klimatpåverkan sker i scope 3, där bland annat tillverkning av produkter, förbrukning av material och transport ingår. Genom att vi beräknar klimatavtrycket på produktnivå får vi en bättre förståelse och insikt i vilka delar som har störst klimatpåverkan för att kunna prioritera rätt åtgärder i vårt arbete.
Vi tror på samarbete och har dialog med våra samarbetspartners för att redovisa klimatavtrycket på produkter. Transparens är en viktig del i vårt hållbarhetsarbete och genom att publicera informationen på produktnivå utmanar vi oss själva att ställa om i snabbare takt."
Huyen Vu, Head of Sustainability på Cervera
Inledningsvis har vi klimatberäknat cirka 200 produkter från våra egna varumärke, Anders Petter och Table Top Stories. I den nylanserade produktdeklarationen, som på sikt kommer finnas presenterad för samtliga produkter på Cervera.se, kan du som kund ta del av produktens koldioxidekvivalent, CO2e – ett mått på utsläpp av växthusgaser. Således kan du få en uppfattning om vilket klimatavtryck produkten avger och samtidigt på sikt följa våra förbättringsåtgärder med att reducera produktens klimatpåverkan.
Klimatberäkningen av produkter på Cervera görs i samarbete med det svenska impact techbolaget Doconomy och deras tjänst 2030 Calculator, enligt cradle to gate, vilket innebär att klimatavtrycket är beräknat från tillverkning till försäljning.
Läs mer om vårt hållbarhetsarbete på cervera.se/hallbarhet

Länge leve kvalitet – och produktlivslängd

Genom att beräkna produkters klimatavtryck får vi insikt och kunskap om olika delar i produktens värdekedja samt kring vilka faktorer som har störst klimatpåverkan. Genom att utveckla produkter som har en längre livslängd och används ofta så förbrukar vi inte nya resurser. Jämförelsevis med exempelvis modebranschen, där enskilda plagg generellt sett har en kortare livslängd.

Enligt undersökningar används ett klädesplagg i snitt 7 gånger innan det kasseras eller doneras vidare, vilket kan jämföras med en gjutjärnsstekpanna som förhållandevis används i större utsträckning och har en betydligt längre livslängd. Det är värt att komma ihåg att det inte enbart är en produkts klimatavtryck som är avgörande, utan även en produkts användningsfrekvens. Det är bättre att använda en produkt länge över tid i stället för att köpa nytt, som ofta kräver nya material och resurser.

Därför är det viktigt att produkter kan hålla över tid och som har en hög kvalitet – just för att reducera överproduktion och överkonsumtion av nya produkter.