Varukorg(0 produkter)

Din varukorg är tom

Önskelista

Varukorg(0 produkter)

Din varukorg är tom

Medlemsvillkor för Klubb Cervera

Medlemsvillkor för Klubb Cervera
Medlemsvillkor för Klubb Cervera
Medlemskap
Medlem kan du bli i alla våra butiker och på cervera.se. Medlemskap i Klubb Cervera utfärdas endast till personer som är över 16 år och folkbokförda i Sverige. Medlemmen ansluts i egenskap av privatperson. Om butikspersonalen begär är du som medlem skyldig att visa upp giltig legitimation. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Genom att bli medlem i Klubb Cervera godkänner du dessa villkor.
Medlemsnivåer och poäng
Klubb Cervera erbjuder 4 medlemsnivåer:
  • Bas 0 poäng
  • Brons 1 poäng
  • Silver 1500 poäng
  • Guld 5000 poäng
Din medlemsnivå är baserad på dina köp där 1 krona = 1 poäng. Ju fler poäng du samlar desto högre medlemsnivå och förmåner får du.
Läs mer om våra medlemsnivåer, förmåner och garantier här: https://www.cervera.se/mina-sidor
Avgifter
Medlemskapet i Klubb Cervera är för närvarande utan kostnad för medlemmar.
Öppet köp och bytesrätt
Som medlem i Klubb Cervera erbjuder vi öppet köp och bytesrätt i 365 dagar – d.v.s. 351 dagar utöver den lagstadgade ångerrätten på 14 dagar (jämfört med normalt 100 dagar). Läs mer om villkor och begränsningar till öppet köp och bytesrätt här: https://www.cervera.se/villkor
Uppgifter vi behandlar om dig
För att kunna skapa ditt medlemskap i Klubb Cervera och fullgöra vad som följer av det måste vi behandla dina personuppgifter. De uppgifter om dig som vi behandlar är: personnummer, namn, adress, e-post, mobilnummer, inloggningsuppgifter samt inställningar av din profil och dina val. För att kunna ge dig bättre service och erbjudanden behandlar vi även din köphistorik. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal om medlemskap i Klubb Cervera. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Hur vi samlar in uppgifterna
Klubb Cervera hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Klubb Cervera komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, till exempel uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister.
Varför vi samlar in uppgifterna
Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för att visa aktuella erbjudanden och rabatter via mejl, sms och postala utskick. Om du inte vill ha marknadsföring från oss har du alltid rätt att tacka nej till det, du kan själv avsäga dig marknadsföring via mejl, sms och postala utskick via Mina sidor eller genom att kontakta vår kundservice. Vi behandlar även dina personuppgifter för att visa aktuella och tidigare köp, för att genomföra event, för att utvärdera och förbättra våra tjänster, påminna dig om produkter som du lämnat i varukorgen och för att du ska kunna spara dina favoriter i en önskelista samt för att vi ska kunna profilera och analysera dina köp och använda detta som underlag för att anpassa erbjudanden och kommunikation. Olika medlemmar kan därför få olika erbjudanden, rabatter och kommunikation. Vi behandlar även dina personuppgifter, till exempel e-postadress, i syfte att rikta marknadsföring och hitta liknande personer som företaget kan skicka marknadsföring till via till exempel plattformarna Meta och Google.
Hur länge vi sparar data
Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen och max en månad efter det att du sagt upp ditt medlemskap i Klubb Cervera om vi inte är juridiskt skyldiga att behålla informationen. Om ditt medlemskap har varit inaktivt i 36 månader har vi rätt att radera ditt medlemskap och tillhörande information. Med inaktivitet menar vi att du inte registrerat ett medlemsköp.
Till vem vi lämnar ut data
I första hand behandlas dina personuppgifter av oss på Cervera, men kan i vissa fall behöva delas med företag utanför Cervera, endast för behandling för Cerveras räkning, till exempel tryck eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande.
När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden, som är företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner, sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen. Vi säkerställer att alla personuppgiftsbiträden lever upp till våra krav vad gäller säkerhet och sekretess för personuppgifter. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är själva är personuppgiftsansvariga för dina uppgifter. Sådana personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som ombesörjer våra varutransporter (logistikföretag och speditörer).
3) Företag som erbjuder betallösningar (till exempel Klarna).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självt är personuppgiftsansvarigt gäller det företagets policy för personuppgiftsbehandling.
Behandling av dina personuppgifter
Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES. I vissa fall kan dock dina personuppgifter behandlas utanför EU/EES. Läs mer om hur dina personuppgifter behandlas i vår integritetspolicy: https://www.cervera.se/integritetspolicy
Skydd av data
Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (till exempel kassahantering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö. Läs mer om hur din data behandlas i vår integritetspolicy: https://www.cervera.se/integritetspolicy
Dina rättigheter
Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas av oss. För eventuella ytterligare kopior som du begär får vi ta ut en rimlig avgift på grundval av våra administrativa kostnader. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress.
Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad
Om du upptäcker felaktig data har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. När ditt data rättas eller raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en tillfällig begränsning av behandlingen av din data. Till exempel om du begärt rättelse, kan du, medan vi utreder frågan, begära att behandlingen begränsas.
Du kan när som helst själv uppdatera dina kontaktuppgifter på Mina sidor på cervera.se eller i butik.
Rätt att flytta data
Du har rätt att få ut dina personuppgifter (som du har lämnat till oss) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format från oss. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig när det är tekniskt möjligt. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta Cervera genom att använda uppgifterna under korrespondensadress.
Personuppgiftsansvarig
Cervera AB (Cervera) är personuppgiftsansvarig.
Cervera AB - orgnr: 556701-1209
Banérgatan 16
115 22 Stockholm
Korrespondensadress:
Cervera AB
Klubb Cervera
Box 24010
104 50 Stockholm
E-postadress: kundservice@cervera.se
Din lokala Cerverabutik kan också berätta mer om kundklubben. Du är även välkommen att ringa 08-630 94 00.
Ansvar och ansvarsbegränsningar
Cervera är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om Cervera har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.
Ändring av villkoren
Cervera kan ändra avgifter och andra villkor. Du som medlem meddelas eventuella förändringar senast en (1) månad innan de träder i kraft, via vår hemsida eller i butik. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information om detta.
Giltighetstid
Avtalet om medlemskap i Klubb Cervera gäller tills vidare eller tills den ena parten säger upp det. Cervera förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk eller misstanke om missbruk spärra alternativt säga upp medlemskapet. Vill du säga upp ditt medlemskap kan du kontakta din lokala Cerverabutik, skriva till Cerveras kundservice enligt uppgifterna ovan eller logga in på Mina sidor och göra detta själv.