Villkor

Vill du visa priser med eller utan moms?

Villkor Cervera club

Användning
Medlemskap i Cervera Club utfärdas endast till personer som är över 16 år. Medlemmen ansluts i egenskap av privatperson. om butikspersonalen begär är du som medlem skyldig att visa upp giltig legitimation.

Avgifter
Medlemskapet i Cervera Club är för närvarande utan kostnad för medlemmar.

Personuppgifter
Cervera följer Personuppgiftslagen (PUL) och är Personuppgiftsansvarig. Cervera Club hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan Cervera Club komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Som medlem medger du att information om dig lagras hos oss och att vi får sända utskick till dig. Utskick sker via post eller elektronisk medium (som t ex SMS och/eller e-post). Som medlem är du också införstådd med att de uppgifter du lämnar till oss används som underlag för analyser och statistik. Medlemmens personuppgifter kommer varken att säljas eller överföras till någon utanför Cervera, förutom för behandling för Cerveras räkning., t ex tryckning eller distribution. Varje sådan överföring sker enligt avtal om sekretessåtagande. Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

Du har enligt personuppgiftslagen möjlighet att en gång per kalenderår erhålla, efter skriftlig begäran, information om vår behandling av dina uppgifter.

Den skriftliga ansökan ska skickas till Cervera AB, Cervera Club, Box 7095, 103 87 Stockholm.Till samma adress eller till kundklubb@cervera.se kan du begära rättelse av felaktigt behandlade personuppgifter samt anmäla att du inte vill ha direktreklam från Cervera. Samtycke till behandling av personuppgifter: Genom att acceptera klubbvillkoren samtycker medlemmen till behandlingen av personuppgifter som beskrivs i föregående punkt.

Säljföretagets ansvar
Säljföretaget är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om säljföretaget har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Upplysningar
Din lokala Cerverabutik kan berätta mer om kundklubben. Vår kundtjänst lämnar också information.

Skriv till Cervera AB, Cervera Club, Box 7095, 103 87 Stockholm eller kundklubb@cervera.se. Du är även välkommen att ringa 08-630 94 00.

Ändring av villkoren
Säljföretaget kan ändra avgifter och andra villkor om det motiveras av kostnadsläget eller myndighets åtgärder. Medlemmen meddelas eventuella förändringar senast en (1) månad innan de träder i kraft, via vår hemsida eller i butik.

Giltighetsstid
Avtalet gäller tillsvidare eller tills den ena parten säger upp det. Uppsägningstiden är då en (1) månad.

Säljföretaget har rätt att begränsa medlemskapets giltighetstid. Säljföretaget förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap. Vill du säga upp ditt medlemskap kan du kontakta din lokala Cervera butik eller skriva till Cerveras kundtjänst.

Får vi bjuda på en kaka?

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies (kakor). Det är små textfiler som sparas i din dator eller telefon och ger oss information om hur du använder vår sida och hjälper oss att förbättra oss. Om du fortsätter in på sidan tillåter du detta.

Här kan du läsa mer om cookies