/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

För oss på Cervera är det en självklarhet att våra produkter är tillverkade med hänsyn till både människor och miljö. Vägen till en färdig produkt kan vara lång och passerar ofta flera fabriker i leverantörskedjan, därmed kan det ibland vara svårt att kontrollera de många risker som kan uppstå kopplat till arbetsförhållanden och barnarbete.

Leverantörskedjan

På Cervera har vi inga egna fabriker, därmed ligger hela leverantörskedjan utanför vår direkta kontroll. Vi vill vara en god förebild och en positiv kraft inom vår bransch. Det gör vi bl a genom att säkerställa goda arbetsvillkor för alla som jobbar i vår leverantörskedja.
Som ett led i detta har vi en uppförandekod som alla våra samarbetspartners signerat, den omfattar:
  • Arbetsvillkor
  • Mänskliga rättigheter
  • Arbetstagarens rättigheter
  • Anti-korruption
  • Miljöfrågor
  • Användning av kemikalier
  • Produktsäkerhet

Uppförandekod

Uppförandekoden ställer krav på att alla aktörer tar ansvar för sin del av leverantörskedjan. Våra direkta samarbetspartners kan vara både importörer och tillverkare, de ska sedan i sin tur se till att deras underleverantörer också följer vår uppförandekod.
Utöver uppförandekoden använder vi oss också av oberoende granskningar av tredje part, som sker återkommande hos leverantörerna. Genom vårt medlemskap i Amfori BSCI får vi en kontinuerlig uppföljning av de fabriker som tillverkar våra produkter. På så sätt kan vi följa upp att kraven i vår uppförandekod efterlevs.

Kravställning

Många av produkterna i Cerveras sortiment tillverkas i riskländer som t ex Kina, där det inte alltid finns nationella lagar kopplat till t ex arbetsvillkor och miljö. Därför gör vi egna riskbedömningar av leverantören som vi sedan följer upp och agerar utifrån.
Innan vi skriver ett avtal med en leverantör säkerställer vi att leverantören har ett systematiskt och uppföljande arbete inom samtliga områden i vår uppförandekod. Vid brister har vi en dialog med leverantören och hittar en gemensam väg framåt. Om en leverantör eller underleverantör inte lever upp till uppförandekoden agerar Cervera, oavsett var i leverantörskedjan bristen uppstått. På Cervera tvekar vi inte att avsluta ett samarbete om inte uppförandekoden kan efterlevas.

Förpackningar, emballage och etiketter

Förpackningar har en viktig funktion för våra produkter. De ska skydda och förlänga livet på produkten genom att reducera risken för att produkten tar skada i transporten och vägleda om funktion och rätt användning. Samtidigt är förpackningens livslängd kort och de avger ett miljö- och klimatavtryck genom att nya resurser förbrukas för att tillverka förpackningarna.

Till våra förpackningar, emballage och etiketter används papper och plast. Vår ambition är att reducera mängden papper och plast som används och ersätta jungfruligt material mot återvunnet eller förnyelsebart och certifierat material utan att tumma på produktens livslängd.
Vi vill främja ett cirkulärt kretslopp för våra förpackningar och förbrukningsmaterial som emballage och etiketter.

Under 2020 och 2021 har vi gjort en övergripande kartläggning av våra förpackningar, emballage och etiketter i produktionsledet, centrallager och butik. Nya förpackningsstorlekar för e-handelstransporter har tagits fram. Alla våra e-handelsförpackningar är tillverkade i FSC-certifierad wellpapp och trycken är vattenbaserade och är återvinningsbara när de har uttjänat sitt syfte. Emballagen är tillverkade i minst 50% återvunnen plast. 

Rätt förpackningsstorlek är avgörande för att förhindra att produkten går sönder under transport och för att reducera mängden luft och emballage som används i förpackningen.