/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Som företag vill Cervera ta ansvar och förbättra de sociala- och miljömässiga aspekterna för de produkter vi säljer.

Välgörenhet - socialt ansvar

BRIS - 2020 och 2021
Med bakgrund av detta har vi inlett ett samarbete med organisationen BRIS som arbetar för alla barns rätt till en bra barndom - något som är ännu mer aktuellt under pandemin då fler barn är utsatta. Under julhandeln 2020 och 2021 gavs våra kunder möjligheten att plussa på sitt köp till förmån för BRIS. Cervera matchade det insamlade beloppet och skänkte även en del av omsättningen på julafton till organisationen.
Cerveras Julklappshjälp - 2022 och 2023
Cervera, som i över 35 år varit den självklara julklappsdestinationen i Sverige, lanserade 2022 initiativet Cerveras Julklappshjälp. 2023 görs samma initiativ, där Cervera donerar julklappar till ett värde av 100 000 kronor till människor runt om i Sverige som har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop, i förhoppning att göra julen lite lättare för åtminstone några.
2022-2023 - Kriget i Ukraina
De humanitära behoven var akuta till följd av Ukraina-kriget och miljontals människor behövde, och behöver fortfarande, hjälp. På Cervera ville vi vid krigsutbrottet göra det vi kunde för att stötta Ukraina-krigets offer, därför tog vi tagit tre initiativ för att samla in pengar till Röda Korsets arbete i Ukraina.
Vi gav våra kunder möjligheten att plussa på sina kvitton när de handlade i någon av våra butiker, pengarna gicj till insamlingen. Läs mer om insamlingen här.
Vi startade dessutom en digital insamling på vår Instagram.
Utöver det har vi även tagit initiativ till att producera dricksflaskor, där 200 kr av varje såld flaska går till insamlingen. Läs mer om flaskorna här.

Initiativ och samarbetspartners

Cervera är medlemmar i olika branschorganisationer, nätverk, föreningar och initiativ för att få mer information och kunskap för att stärka vårt arbete inom hållbarhet kopplat till produktsäkerhet, lagstiftning, kemikaliehantering och sociala frågor. Vi är även samarbetspartner och stöttar olika organisationer kopplat till hållbarhet.
En forskningsinstitution vars syfte är att sprida den senaste kunskapen inom kemi- och miljörelaterade frågor inom textil- och elektronikbranschen.
Cervera är medlem i Kemikaliegruppen Textil och EEE för att bevaka lagstiftning och få konkreta verktyg för ett systematiskt substitutionsarbete kopplat till kemikalieanvändning.
En medlemsorganisation som bland annat utbildar och ger rådgivning till medlemmar inom kommande lagstiftningar, tester och support för att efterleva lagkraven för material i kontakt med livsmedel.
Genom medlemskapet får vi tillgång till kommande lagstiftningar, information om misstänkt farliga ämnen, verktyg och utbildning.
Ett digitalt verktyg som hjälper medarbetare och chefer att hantera allt från stress, oro och ångest till att skapa självförtroende, motivation och att hitta balans i livspusslet.
Cervera samarbetar med Bluecall för att ge våra medarbetare möjlighet att omvandla utmaningar till positiva handlingar som stärker välmående, samt arbeta förebyggande för att bibehålla låg nivå av sjukfrånvaro.
Svensk handel är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation som driver handelns frågor för parti-, detalj- och e-handeln.
Via Svensk Handel får vi rådgivning och information gällande kommande lagstiftning och andra intressefrågor inom handeln.
Med hjälp av Kemikalieappen kan konsumenter scanna och ta reda på om en produkt innehåller något särskilt farligt ämne i halter över 0,1 viktprocent som finns listad i Kandidatförteckningen i REACH.
Cervera främjar transparens och har information om våra egna varumärken i Kemikalieappen. Inga av våra egentillverkade produkter består av särskilt farliga ämnen i halter över 0,1 viktprocent.
En oberoende organisation som utan vinstintresse driver på omställningen från skadliga kemikalier till säkra alternativ.
Cervera stödjer ChemSecs initiativ ”No to PFAS” för att gemensamt påverka lagstiftning, uppmana kemikalietillverkare att fasa ut PFAS och utveckla mer miljövänligare alternativ.
Ett innovationsprojekt, finansierat Sveriges Innovationsmyndighet - Vinnova, med syfte att främja användningen av produkter utan PFAS.
Tillsammans med RISE & POPFREE är Cervera med och initierar en gemensam dialog inom vår bransch för att främja PFAS-fria produkter. Genom dialog, sprida kunskap och öka medvetenheten kring PFAS hoppas vi på att gemensamt kunna ställa om till en PFAS-fri bransch.
Substitutionscentrum vägleder företag och organisationer i arbetet med att identifiera onödigt farliga kemikalier och hitta bättre alternativ, i allt från produkter till processer.
Substitutionscentrum samlar och sprider den kunskap som finns på området kemisk substitution, bland annat i form av rådgivning, stödmaterial och utbildningar.
(RISE har på uppdrag av regeringen att vara värd för Substitutionscentrum.)
El-kretsen hjälper till med insamling och demonterar den uttjänta elektroniken i sina återvinningsanläggningar. Efter demontering och sortering tas eventuella miljöfarliga komponenter om hand och de olika beståndsdelarna förädlas till nya råvaror eller energi.
Cervera rapporterar in information enligt lagkrav till El-kretsen varje år.
Förpacknings- och tidningsinsamlingen har i uppdrag att samla in förpackningar och tidningar och återvinna dessa åt företag med producentansvar. Producentansvar innebär att den som producerar en vara har ett miljöansvar och skyldighet att ta hand om varan efter konsumentanvändning.
Vi använder oss av tredjepartsackrediterade testinstitut som exempelvis UL, Intertek och SGS. För att kvalitetssäkra, kemikalietesta och säkra att arbetsvillkor efterlevs i fabrikerna hos producenterna.
Produkterna testas efter lagkrav och nationella rekommendationer samt vår egen restriktionslista innan produkten lanseras.