Villkor

Socialt engagemang

Av | 27 januari 2022

Initiativ och samarbetspartners

Cervera är medlemmar i olika branschorganisationer, nätverk, föreningar och initiativ för att få mer information och kunskap för att stärka vårt arbete inom hållbarhet kopplat till produktsäkerhet, lagstiftning, kemikaliehantering och sociala frågor. Vi är även samarbetspartner och stöttar olika organisationer kopplat till hållbarhet.