/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

/general/header/action/cart(/miniBasket/productsCount)

/miniBasket/emptyBasket/heading

Vårt hållbarhetsarbete

Vårt hållbarhetsarbete
Vårt hållbarhetsarbete
Här hittar du information kring vårt hållbarhetsarbete, alltifrån vår senaste hållbarhetsrapport till spännande saker och projekt vi har på gång. Vi vill bidra till, och verka för, en hållbarare konsumtion och minska slit-och-släng-handlandet. Detta gör vi genom att sälja produkter av riktigt hög kvalitet som följer med riktigt länge – på sikt är det bättre både för jordklotet och plånboken.

Vad gör vi?

Vi på Cervera har tagit viktiga steg längs vägen inom hållbarhetsområdet och under kommande år ser vi fram emot att höja ambitionen ytterligare. Vi har som mål att bli en aktör som driver hållbarhetsfrågor inom vår bransch framåt. En annan viktig del är att inspirera och möjliggöra för våra kunder att leva ett mer hållbart liv. Det handlar bland annat om att vi vill minska miljöpåverkan av våra produkter för våra kunder samt öka kravställningen gentemot våra leverantörer att ta ansvar genom hela produktionskedjan.

Klimatet

Allt vi gör skapar ett avtryck på vår närmiljö och omvärld i form av resursanvändning och utsläpp som belastar vår planet. Det gör att vi behöver fatta kloka och smarta beslut för att jordens resurser ska räcka till även i framtiden.

För att inte hamna i en extrem klimatförändring behöver vi reducera resursanvändningen och minska utsläppen av växthusgaser för att inte överstiga medeltemperaturen med över 1,5°C.
Utsläpp av växthusgaser som bildas när vi använder fossila bränslen som kol och olja bidrar till en ökning av den globala uppvärmningen.

Genom att minska växthusgaserna, t ex genom att använda förnyelsebar el (vindkraft) istället för kolkraft, kan vi långsamt få ner mängden växthusgaser i atmosfären och därmed minska riskerna för extrema väderfenomen.
Som företag måste vi på Cervera se över vår affärsmodell och arbeta mer med cirkulära processer där vi aktivt reducerar användningen av råmaterial som inte är förnyelsebara samt reducera utsläpp av växthusgaserna.

Vi på Cervera är redo att anta utmaningen

  • För oss är vägen framåt:
  • Mäta vårt klimatavtryck i hela vår värdekedja och verksamhet för att aktivt reducera vår klimatpåverkan.
  • Reducera vårt klimatavtryck tillsammans med våra samarbetspartners.
  • Reducera klimatavtrycket på produkterna vi tillverkar genom att använda oss av material och tillverkningsprocesser som har en lägre klimatpåverkan.
  • Använda förnyelsebar el i vår verksamhet, tillverkningsprocessen och våra samarbetspartners värdekedja.
  • Främja och arbeta med mer cirkulära processer.
  • Engagera våra kunder i användning, vård av produkter för att minska sin egen klimatpåverkan.
  • Stötta klimatprojekt och initiativ som aktivt binder eller fångar in koldioxid.
Läs mer om vårt arbete i våra hållbarhetsrapporter:
Greenwashing

Cervera som företag är starkt emot greenwashing och arbetar aktivt för att undvika vilseledande miljöpåståenden. Greenwashing är grönmålning om att försöka framställa sin vara, tjänst eller organisation som bättre för miljön och klimatet än vad det i själva verket är.

För oss är det viktigt att vi följer alla lagar och regelverk inom alla områden. Hållbarhet är en viktig och central fråga i vårt arbete för att skapa en långsiktig affär som inte sker på bekostnaden av människor och miljö. En viktig del i vårt hållbarhetsarbete är transparens och trovärdighet. Här är några konkreta exempel på vad vi gör för att undvika greenwashing:

- Kunskap - vi arbetar aktivt med att utbilda oss, våra samarbetspartners och leverantörer inom lagstiftning, forskning och rådfrågar oberoende experter.
Vilseledande kommunikation – vi undviker värdeladdade ord som hållbart, miljövänligt, klimatpositiv, giftfritt som saknar vetenskaplig grund och bevis.
Transparens – vi försöker förmedla våra förbättringar och mål såväl som våra utmaningar för att ge en helhetsbild om vart vi står och vart vi är på väg.
Faktabaserat – vi gör noggrann research och försöker skapa oss en helhetsbild och fokusera, agera och kommunicera inte enbart gällande kortsiktiga lösningar.
Försiktighetsprincipen – vi tillämpar försiktighetsprincipen. Har vi inte vetenskapligt stöd, fakta eller statistik för miljöpåstående så undviker vi dessa.

Vi är inte perfekta, ser du som kund något som är missvisande? – hör gärna av dig till oss. Har det blivit fel längs vägen vill vi ta del av informationen och förbättra oss. Maila gärna till csrhk@cervera.se