Villkor

Bättre Val

Av | 05 januari 2018

Ett enkelt sätt för att minska på klimatavtrycket är att minimera slit-och-slängkonsumtionen. Genom att konsumera mer medvetet och investera i kvalité som håller över tid spar du både pengar och på jordens resurser.

För att göra det enklare för dig som kund som vill handla mer hållbart hos oss har vi märkningen ”Bättre Val”. Här samlar vi produkter som på olika sätt tar extra hänsyn till människan och miljö.

För att en produkt ska märkas med Bättre Val av oss ska den uppfylla något av följande kriterier:

Produkten är ekologisk
Produkten har tillverkats av råvaror eller ingredienser som har odlats utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. För att vi ska ge en produkt märkningen Bättre Val inom denna kategori ska den vara ekologiskt certifierad av en etablerad ekologisk certifieringsorganisation.

Produkten är miljömärkt
Produkten har tillverkats med extra hänsyn till dess miljöpåverkan under produktionen. En produkt som märks med Bättre Val inom kategorin Miljömärkt har blivit granskad och godkänd av en oberoende part som kontrollerar varans miljöpåverkan.

Produkten är tillverkad av återvunna material
Produkten är helt eller till största delen tillverkad av återvunnet material vilket minskar användningen av naturresurser och energi. I produktion återvinns kasserade och reklamerade produkter för tillverkning av nya. Produkten ska dessutom vara helt återvinningsbar. 

Produkten tillverkas med socialt ansvar
Produkten är framtagen med stor hänsyn till de som arbetar med tillverkningen. Alla anställda ska bland annat ha rättvisa villkor och en bra arbetsmiljö. De varor som får märkningen Bättre Val med hänsyn till det sociala ansvaret granskas av oberoende organisationer.

 

EKOLOGISK TEXTIL

GOTS – Global Organic Textile Standard
GOTS är en internationell ekologisk märkning för textil och kläder. Standarden ställer krav på ekologisk odling och även på sociala och miljömässiga krav med hänsyn till hela värdekedjan från råvara, odling, plockning, beredning och tillverkning av produkten. För att en produkt ska kunna GOTS certifieras så måste textilandelen bestå av minst 70% ekologisk fiberråvara.

GOTS har 2 klassificeringar:
Klass 1: Produkten måste bestå av minst 95% certifierad ekologisk fiber och övriga 5% får vara av icke ekologisk natur- eller syntetfiber för att kunna certifieras enligt GOTS som ekologisk fiber.
Klass 2: Produkter med ett fiberinnehåll av 70-95% ekologisk fiber klassificeras som produkt med X% ekologiskt innehåll.

För mer info: http://www.global-standard.org/

OCS – Organic Content Standard
OCS är en certifiering för ekologisk textil. Certifieringen ställer krav på ekologisk odling och ekologiskt innehåll i slutprodukten, men omfattar inga krav på sociala och miljömässiga aspekter i tillverkningsprocessen. 

OCS har 2 klassificeringar:
Klass 1: OCS 100 garanterar 100% ekologiska material i en produkt.
Klass 2: OCS Blended garanterar 5–95% ekologiska material.

För mer info: http://textileexchange.org/integrity/#organic-content-standard


EKOLOGISK LIVSMEDEL

KRAV
Krav är Sveriges mest kända miljömärkning för livsmedel och visar att en vara är ekologiskt producerad, vilket innebär att bekämpningsmedel och konstgödsel inte har använts i odlingen. KRAV ställer dessutom högra krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. Varje år kontrolleras produkter som är KRAV-certifierade att de uppfyller KRAV:s regler.

Kriterier:
Andelen KRAV-certifierade ingredienser i produkten måste bestå av minst 95 % av vikten.

ÅTERVUNNEN TEXTIL

GRS – Global Recycling Standard
GRS är en internationell certifiering för återvunnet textilt material. Standarden säkerställer att produkten består av återvunnet material och ställer omfattande krav på hela värdekedjan från råmaterial till slutprodukt gällande miljömässiga faktorer, kemikalierestriktioner och sociala aspekter.

GRS har 2 olika certifieringar:
Klass 1: Endast produkter som består av minst 50% återvunnet material får märkas med GRS. Om en produkt inte består av 100% GRS certifierat innehåll måste detta framgå tydligt.
Klass 2: Produkter med flera olika återvunna material måste deklarera andelen i % för varje material.

RCS – Recycling Claim Standard
RCS är en märkning för spårbarhet av återvunnet textilt material. RCS ställer inga krav gällande miljömässiga och sociala aspekter i tillverkningsprocessen. Denna märkning täcker för produkter som består av 5–100% återvunnet material.

RCS har två olika certifieringar:
Klass 1: RCS 100 garanterar att produkten består av 100% återvunnet material.
Klass 2: RCS OCS Blended garanterar att produkten består av 5–95% återvunnet material. Exakt hur mycket ska framgå tydligt i produkten.

MILJÖMÄRKNINGAR

Svanen
Svanen är en miljömärkning som tar hänsyn till miljömedvetna val. Textil som är Svanen-märkt är tillverkade med så låg miljöpåverkan som möjligt i alla led i produktionen, från färdig råvara till slutprodukt. Svanen granskar även att produktionen och slutprodukten uppfyller hårda miljö-, hälso- och kvalitetskrav som är kontrollerade av en oberoende tredje part.

För mer info: http://www.svanen.se/

Bra miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning på varor och tjänster. Märkningens miljökrav tar hänsyn till en vara eller tjänsts livscykel från råvara till avfall. Kraven omfattar även funktion samt etiska och sociala aspekter för varan eller tjänsten. Märkningen finns bland annat på textil, tvättmedel, el, försäkringar och livsmedelsbutiker.
För mer info: https://www.naturskyddsforeningen.se/bra-miljoval

EU Ecolabel
EU Ecolabel, även känd som EU Blomman är EU:s officiella miljömärkning och motsvarighet till Svanen-märkningen. EU Ecolabel tar hänsyn till produktens miljöpåverkan ur ett livscykelsperspektiv från råvara till avfall. För att en produkt ska kunna certifieras med EU Ecolabel så måste den uppfylla höga krav på miljö, funktion och kvalitet. Produkter som är EU Ecolabel-certifierad är kontrollerad att produkten inte består av skadliga ämnen som kan påverka hälsan och miljön samt att tillverkningsprocessen är kontrollerad att den inte släpper ut luftföroreningar.

För mer info: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

FSC - Forestry Stewardship Council
FSC® Forest Stewardship Council är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. Produkter som är FSC-certifierade kommer från hållbart avverkad trä som har avverkats med hänsyn till miljön, sociala förhållanden som värnar om hotade arter och arbetares rättigheter.

FSC har 3 olika certifieringar:
- 100% from well-managed forest: produkter med denna certifiering består av 100% trä som kommer från FSC-certifierad skog.
- Mix from responsible sources: produkter med denna certifiering består av trämaterial som är
FSC-certifierad material, återvunnet material eller kontrollerat trä. Det innebär att produkten inte är helt FSC-certifierad utan består av en blandning som följer strikta miljökrav.
- Recycled: produkter med denna certifiering består av trä eller papper från återvunnet material.

För mer info: https://se.fsc.org/se-se

PRODUKTER

Får vi bjuda på en kaka?

För att ge dig bästa tänkbara upplevelse på denna sida, använder vi oss av så kallade cookies (kakor). Det är små textfiler som sparas i din dator eller telefon och ger oss information om hur du använder vår sida och hjälper oss att förbättra oss. Om du fortsätter in på sidan tillåter du detta.

Här kan du läsa mer om cookies