Villkor

Cirkuläritet

Av | 27 januari 2022

Cirkulära processer som en del i affären

I en värld där slit-och-släng är allt vanligare strävar vi efter att arbeta mer resurseffektivt, där vi tar till vara på resurserna från råmaterial till slutanvändning. Materialanvändningen har de senaste 20 åren ökat med 70% och idag konsumerar vi som samhälle över 100 miljarder ton material. Av dessa är det endast 8,6% som
återvinns. Ett första steg i att arbeta med mer cirkulära processer och reducera
användningen av ny materialresurser var lanseringen av Cervera Vintage. Genom
Cervera Vintage har vi skapat fler möjligheter för kunder att konsumera mer
cirkulärt utan att behöva utnyttja nya resurser.