PFAS-fria kok och stek produkter

Cervera fasar ut stekkärl med PFAS.


PFAS-fria kok och stek produkter
Vi på Cervera tycker att det är viktigt att alla produkter vi säljer är säkra att använda och inte innehåller några skadliga kemikalier. Vi arbetar därför aktivt för att fasa ut alla produkter som innehåller PFAS-ämnen.
PFAS står för per- och polyflourerade akrylsubstanser och består av ungefär 4700 ämnen. PFAS tillsätts i produkter för att skapa ytor med non stick-egenskaper och är vanligt förekommande bland kok- och stekkärl till exempel. Exakt vilken skada ämnena gör vet man inte, men de är svårnedbrytbara i naturen, är cancerframkallande och påverkar reproduktionsförmåga och immunsystemet.
Idag saknas det lagstiftning som förbjuder dessa ämnen, men vi har ändå valt att aktivt fasa ut dem då vi anser att PFAS-fria alternativ både är bättre för människan och planeten. 
Det vi rekommenderar i stekkärl är rostfritt, gjutjärn, kolstål och keramiska beläggningar. För att säkerställa att våra keramiska beläggningar inte består av PFAS-ämnen har vi valt att tillsammans med IVL (Svenska Miljöinstitutet) testa våra egna keramiska produkter för att kunna säkerställa att de är fria från tillsatta PFAS-ämnen.